We apologize for the fact that this page is currently only available in Swedish, but we are working on translating it into English. On this page you can download our privacy policies for us as personal data controller and / or personal data assistant according to GDPR.

För oss på Bluerange har det alltid varit viktigt med datasäkerhet och att alla dina uppgifter inklusive personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt. Vi välkomnar därför GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU 25 maj 2018. Den kommer ersätta nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter. Läs mer om GDPR.

Vad innebär det för mig som kund?

GDPR kommer inte påverka dina tjänster eller produkter hos oss på Bluerange. Däremot får du större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter. Alla dina rättigheter och annan information som rör dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy nedan.

En rättighet du har är att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Detta gör du genom att kontakta oss på Bluerange.

Behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något! Genom att välja fortsätta använda våra tjänster så godkänner du vår integritetspolicy, men om du vill får du gärna läsa igenom vår nya integritetspolicy som berör de tjänster du använder och som börjar gälla från och med den 25 maj. Du kan vara trygg med att Bluerange även i fortsättningen kommer värna om din integritet.

Våra integritetspolicis?

Välj den/de integritetspolicies som passar in på de tjänster du nyttjar.

Bluerange – Integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarig

Denna gäller för alla våra kunder och avser den information vi lagrar om kunden för att kunna leverera våra tjänster.

Integritetspolicy enligt Dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarig


Bluerange – Integritetspolicy DRIFT enligt Dataskyddsförordningen som personuppgiftsbiträde

Denna gäller för de kunder som nyttjar en drifttjänst i vår datahall eller från en av våra underleverantörer och som inbegriper ett underbiträdesansvar för oss och/eller våra underleverantörer.

Integritetspolicy – Drift


Bluerange – Integritetspolicy KONSULT enligt Dataskyddsförordningen som personuppgiftsbiträde

Denna gäller för de kunder som nyttjar våra övriga konsulttjänster och som inbegriper ett underbiträdesansvar för oss och/eller våra underleverantörer.

Integritetspolicy – Konsult


Om du inte godkänner vår policy

Om du inte godkänner vår nya policy måste du skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@bluerange.se och meddela oss det.