Carl Stahl

Carl Stahl

Carl Stahl behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser. På Carl Stahl finns kontorsanställda, lagerpersonal och chufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag. Förutom de höga kraven på väl fungerande IT-lösningar var det starka önskemål för en central serverlösning med bland annat...

Läs mer

Habo Rostfria

Habo Rostfria

Habo Rostfria behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på olika arbetsplatser. På Habo Rostfria finns det ständigt ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag. Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattformen som innehåller affärssystem, affärsapplikationer, klienter och användarsupport. Uppdraget inkluderade också leverans, konfiguration och installation av hårdvara och programvara. Lösningen inkluderar...

Läs mer

Pappersgrossisten

Pappersgrossisten

Pappersgrossiten, likt många andra företag, behöver IT-lösningar som stödjer många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser. I Pappersgrossistens verksamhet finns kontorsanställda, butiksanställda, lagerpersonal och chaufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för personalen att kunna utföra sina uppdrag. Förutom de grundläggande kraven för välfungerande IT-lösningar var det starka önskemål för ett omfattande åtagande för både de centrala...

Läs mer