OpenUp

OpenUp

Bluerange SharePoint-appen är ett lättanvänt och intuitivt gränssnitt som läggs som ett lager mellan SharePoint och användaren. Applikationen har styrts upp och effektiviserat OpenUps dagliga arbete kraftigt. Bluerange har levererat ett ”affärssystem” baserat på Office 365 och SharePoint Online via vår Bluerange SharePoint-app. Lösningen inkluderar digitala processer för olika funktioner i verksamheten som styr och effektiviserar OpenUps dagliga arbete och möjliggör smart dokumenthantering av digital information. Det har lett till stora kostnadsbesparingar medan OpenUp ger...

Läs mer

Carl Stahl

Carl Stahl

Carl Stahl behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser. På Carl Stahl finns kontorsanställda, lagerpersonal och chufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag. Förutom de höga kraven på väl fungerande IT-lösningar var det starka önskemål för en central serverlösning med bland annat...

Läs mer

Habo Rostfria

Habo Rostfria

Habo Rostfria behöver, liksom många andra företag, IT-lösningar som stöder många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på olika arbetsplatser. På Habo Rostfria finns det ständigt ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för teknikerna att kunna utföra sina uppdrag. Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattformen som innehåller affärssystem, affärsapplikationer, klienter och användarsupport. Uppdraget inkluderade också leverans, konfiguration och installation av hårdvara och programvara. Lösningen inkluderar...

Läs mer

Nordpoolen

Nordpoolen

Under en lång tid hade Nordpoolen manuellt hanterat alla bokningar och behövde därför ett system som kunde hjälpa till att beräkna de olika resealternativen, både långa och korta. Det fanns också ett behov av att effektivisera orderhanteringen och hantera alla bokningar. Webbplatsen är den viktigaste inkomstkällan för Nordpoolen och den kräver hög säkerhet och ett proaktivt arbete. All information som skickas till och från webbplatsen är krypterad, kundens personuppgifter är säkra! Webbplatsen hålls uppdaterad och...

Läs mer

Pappersgrossisten

Pappersgrossisten

Pappersgrossiten, likt många andra företag, behöver IT-lösningar som stödjer många olika uppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på de flesta fysiska arbetsplatser. I Pappersgrossistens verksamhet finns kontorsanställda, butiksanställda, lagerpersonal och chaufförer som alla, mer eller mindre, har ett behov av att digitalt loggföra arbetsordrar och uppgifter, som underlättar för personalen att kunna utföra sina uppdrag. Förutom de grundläggande kraven för välfungerande IT-lösningar var det starka önskemål för ett omfattande åtagande för både de centrala...

Läs mer

Lomond

Lomond

Volati-ägda bolaget Lomond Industrier tillhandahåller supportfunktioner inom Lager/ Logistik, IT, Ekonomi och Miljö & kvalitet till sina systerbolag inom affärsområdet Volati Handel. Volati Handel omsätter totalt sett drygt 2 miljarder kronor och har ca 400 anställda. Företagen inom Volati Handel består av Thomée Gruppen, Habo Gruppen, Kellfri, SørbøIndustribeslag, Miljöcenter och T-Emballage. Microsofts molntjänst Office 365 uppfyller de krav vi ställer på en kommunikation och samarbetsplattform. De ska vara drifts-/intrångssäkra, skalbara, kostnadseffektiva och tillgängliga dygnet runt...

Läs mer